Dobrá Voda

- školící a výcvikové středisko při Okresní radě Junáka, Třebíč

Každý návštěvník užívající základnu Dobrá Voda je povinen seznámit se s provozním řádem a obchodními podmínkami.
V případě hrubého, nebo opakovaného porušování má majitel objektu právo ubytování zrušit, neubytovaného hosta okamžitě vykázat.

 1. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásil. Za tímto účelem předloží host provozovateli svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti. Neplatící host nesmí v objektu pobývat déle než do 22. hodiny večerní.
 2. Úhradu (doplatek)za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit předem v hotovosti při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku. Nebudou-li dohodnuty předem jiné podmínky. Jako přílohu k platebním dokladům je ubytovaný povinen dodat jmenný seznam ubytovaných s adresami .
 3. V celém objektu je zakázáno kouřit. Dále je zakázáno ubytovávat domácí zvířata, mimo psů a koček, za které host řádně zaplatil poplatek dle platného ceníku.
 4. Při každém odchodu ze základny je host povinen uzavřít vodovodní baterie, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče a (vlastní i pokud má pronajatou kuchyň), zhasnout světla a zamknout oba zámky na venkovních dveřích.
 5. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče od základnyna předem dohodnutém místě a v předem stanoveném čase. V případě ztráty klíčů hradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky u tří dveří.
 6. Nástup k pobytu není-li dohodnuto jinak je od 14:00 hodin. Ukončení pobytu a předání uklizené základny je o víkendu 14:00 - 15:00 hodin, ve všední den 15:00 - 16:00 hodin. Neopustí-li host do té doby základnu, bude mu účtován další den.
 7. Při použití venkovního ohniště a krbových kamen je nutné u mladších hostů dozor dospělých, je třeba dbát pravidel bezpečnosti při zacházení s ohněm.
 8. Při odchodu z prostoru venkovního ohniště uhasit žhavé vodou a uklidit okolí včetně ohniště. Po použití krbových kamen v nich nechat dohořet a uklidit prostor okolo včetně vytření podlahy.
 9. V krbových kamnech se smí topit pouze "čistým" dřevem, které při hoření nesmí ležet na průhledovém skle dvířek krbových kamen. Krbová kamna ničím nepřikrývejte! Při provozu musí být krbová dvířka uzavřená s výjimkou přikládání dřeva.
 10. V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin zachovávat v ubytovacím zařízení klid. Nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, hudbou či jiným hlukem. Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů a ztráty osobních věcí. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 11. Denní návštěvy jsou možné pouze od 8-22 hodin se souhlasem provozovatele!
 12. Na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a s výjimkou osobních počítačů.
 13. JE ZÁKAZ VAŘENÍ NA VŠECH POKOJÍCH. Kuchyň včetně vybavení si lze předem objednat.
 14. JE ZAKÁZ PŘEMÍSŤOVAT NÁBYTEK !!!!!!!
  15. Kotelna: obsluhu kotle provádí proškolený host sám, dle návodu umístěného na  násypce kotle. Na závěr pobytu vysypte popel a vyčistěte popelník (žhavý popel dejte před popelnice).

Číst dál: Provozní řád skautské základny Dobrá Voda u Třebíče